Digitale enquête

In juli hebben de huurders van de 3 Maastrichtse Woningcorporaties het verzoek gekregen om de digitale enquête in te vullen.
Met de resultaten van deze enquête kunnen de Huurdersverenigingen Servaassleutel, Woonbelang en Woonvallei de onderhandeling in met de gemeente Maastricht en de corporaties over het totstandkomen van de Prestatieafspraken 2021.
Helpt u ons mee? Vul dan voor 1 augustus de enquête in.