Huurdersconferentie

Verschillende keren hebben wij de vraag gekregen of de data van de Huurdersconferentie 2018 al bekend zijn.
De 3 Maastrichtse Huurdersverenigingen hebben er dit jaar echter voor gekozen om hun achterban op schrift te informeren en raadplegen.
In de eerste helft van 2019 zal, voorafgaand aan de besprekingen voor de Prestatieafspraken 2020, weer een Huurdersconferentie plaatsvinden.
Met de adviezen en signalen die wij tijdens deze conferentie van u hopen te ontvangen, zullen we dan de onderhandelingen in gaan.