• Huurdersconferentie 2017, van heden naar toekomst

Huurdersconferentie 2017, van heden naar toekomst

In oktober 2017 hebben de 3 Maastrichtse Huurdersverenigingen voor de 2e maal de handen in elkaar geslagen en gezamenlijk 4 huurdersconferenties georganiseerd.
De gemaakte keuze om voor 4 conferenties en locaties te kiezen heeft goed uitgepakt.

Het aantal aanmeldingen was meer dan 2x zoveel dan vorig jaar,186 tegen 74 in 2016.
Het is wel jammer dat ca. 35% van de aangemelde leden niet kwam opdagen.
Het programma bestond uit 4 onderdelen die aan elkaar werden gepraat door dagvoorzitter Bert Vrolijk.
Naast een introductie-filmpje was er een presentatie door Suzanne Mestrom namens de Gemeente, een presentatie namens de 3 Huurdersvereniging met hun gezamenlijke visie door Martin Koekkelkoren en na de pauze was er ruimte voor inbreng, vragen en opmerkingen van de aanwezige leden.

Onderwerpen die daarbij aan bod kwamen waren:
Verduurzaming/renovatie
Inkomensafhankelijke huurverhoging
Woningtoewijzing 
Wonen en zorg

Tijdens elke conferentie werd aan de aanwezigen de vraag gesteld of zij konden instemmen met de koers die de Huurdersverenigingen volgden bij de besprekingen over de Prestatieafspraken.
Op deze vraag kwam steeds een bevestigend antwoord vanuit de zaal.