Bestuurssamenstelling

In de Ledenraad vergadering van februari 2020 is interim-voorzitter Gea van Loo benoemd tot voorzitter.
Tevens werd Yad Barzandji benoemd tot bestuurslid.
Op dit moment bestaat het bestuur  uit 3 personen. Te weten: Gea van Loo, Michel Herben en Yad Barzandji.
3 kandidaten lopen de komende maanden stage.