Bestuurssamenstelling

In de Ledenraad vergadering van februari 2020 is interim-voorzitter Gea van Loo benoemd tot voorzitter.
Tevens werd Yad Barzandji benoemd tot bestuurslid.
In de Ledenraad vergadering van 6 april 2022 werden Peter den Bleijker en Kim Bekkers benoemd als bestuursleden.
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen. Te weten: Gea van Loo, Michel Herben, Yad Barzandji, Peter den Bleijker en Kim Bekkers.