Bewonerscommissies & ComplexcommissiesBehalve door huurdersbelangenvereniging Servaassleutel zijn de huurders van Servatius ook georganiseerd in bewonerscommissies. Er zijn twee soorten bewonerscommissies te weten, permanente: Bewonerscommissies en tijdelijke: Complexcommissies.

De bewonerscommissies omvatten een hele buurt of stadsdeel (ong. 600 woningen), terwijl de complexcommissies betrekking hebben op een aantal woningen (20 tot 200 woningen) waar een renovatie of waar verduurzaming van de woning plaatsvindt. Beide commissies bestaan uit betrokken en actieve bewoners die de vertegenwoordiger zijn van de huurders die in betreffende buurt of complex wonen.

Beide commissies hebben rechten en plichten. Zo moeten ze een dagelijks bestuur formeren (tenminste een voorzitter en een penningmeester kiezen), ze krijgen een budget waarover verantwoording moet worden afgelegd aan Servaassleutel en de commissie zorgt voor verslaglegging. Daar waar nodig zal Servaassleutel een commissie coachen en bijstaan in haar contacten met woningstichting Servatius.