Wie zijn wij?

Huurdersvereniging Servaassleutel is een belangenvereniging voor huurders van woningstichting Servatius in Maastricht en Eijsden-Margraten. De vereniging heeft een bestuur dat op dit moment uit 4 personen bestaat.

Gea van Loo voorzitter
Michel Herben penningmeester
Kim Bekkers PR, website en Nieuwsbrief
Monique Martens secretaris

De vereniging telt thans bijna 2600 leden. De leden kiezen hun afgevaardigden uit de leden, maximaal vijfentwintig personen, die tezamen de Ledenraad vormen (zie verder ' organisatie').

Naast het behartigen van de belangen van de huurders, biedt Servaassleutel extra dienstverlening. Een klachtenspreekuur, juridische informatie en advies, bijstaan bij de Klachtencommissie van Servatius, nieuwsmagazines en ondersteuning van Complex- en Bewonerscommissies.

Waarom is Servaassleutel opgericht?
In 1994 had een aantal mensen een werkgroep gevormd als antwoord op de vraag naar belangenbehartiging voor huurders van Servatius. Daar was dringend behoefte aan. Samen maakte men een vuist, met resultaat. Vervolgens werd een officiƫle belangenvereniging opgericht. Dat was het begin van Huurdersvereniging Servaassleutel die zich sterk maakt voor de belangen van huurders, goede betaalbare woningen en een aantrekkelijke woonomgeving.