Tegemoetkoming blokaansluiting

Servaassleutel heeft veel vragen ontvangen over vergoedingen bij blokaansluiting. Er is veel onduidelijkheid bijvoorbeeld over het moment van uitbetalen. We hebben vragen gesteld aan Servatius en inmiddels hebben ze onderstaande informatie uitgegeven. Heeft u toch nog vragen dan kunt u deze stellen aan Servatius.
De informatie van Servatius:

1.
Tegemoetkoming bij blokaansluiting

Bewoners met blokaansluitingen kunnen geen gebruik maken van het prijsplafond voor energie. Voor hen is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) gemaakt.

De minimale vergoedingen 2023 zijn bekend:

warmte/gas voor warmte

Zelfstandige woning

€ 1.063,21

Onzelfstandige woning

€ 445,46

De definitieve vergoeding kan nog hoger worden, maar niet lager. De definitieve vergoeding maakt het kabinet pas na 1 juli bekend.

Opbouw jaarbedrag 2023

Het jaarbedrag bestaat uit 2 onderdelen voor warmte/gas

1. Vergoeding voor de eerste helft van 2023
2. Vergoeding voor de tweede helft van 2023
Het bedrag voor de eerste helft van 2023 is al vastgesteld. ( € 786,45 zelfstandig/€ 329,28 onzelfstandig) Dit bedrag is gebaseerd op de energieprijzen op 1 januari 2023. Het bedrag voor de tweede helft van het jaar wordt bepaald door de energieprijzen op 1 juli 2023. Als die dan nog steeds hoog zijn, dan kan de jaarvergoeding nog verder stijgen. Momenteel is de vergoeding over de tweede helft nog niet door de overheid vastgesteld.

Tegemoetkoming aanvragen

Servatius is momenteel bezig met het verzamelen van alle benodigde gegevens voor de aanvraag. Woont u in een VvE-complex, dan zal MVGM de aanvraag doen. De verwachting is dat Servatius de aanvragen eind augustus kunnen indienen.U hoeft niks te doen.

Uitbetaling aan Servatius

Uiterlijk 13 weken na het indienen van de aanvraag krijgt Servatius bericht of de aanvraag is goedgekeurd. Na goedkeuring zal de Belastingdienst de tegemoetkoming van uw complex overmaken aan Servatius.

Hoe wordt de tegemoetkoming verrekend?

Servatius heeft besloten om de tegemoetkoming voor de eerstehelft 2023 aan de huurder over te maken. Voor een zelfstandige woning is dit € 786,45 en € 329,28 voor een onzelfstandige woning.

De tegemoetkoming voor de tweede helft van 2023 zal in mindering worden gebracht op de stookafrekening 2023, die u in de periode april tot en met juni 2024 ontvangt.

Wanneer wordt de tegemoetkoming overgemaakt?

Gezien de lange doorlooptijd tussen het indienen van de aanvragen en het daadwerkelijk ontvangen van de tegemoetkoming, kan Servatius pas medio november het bedrag aan de huurder overmaken.

In november 2023 ontvangen alle huurders, die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, een brief met meer informatie.