• Het blauwe kastje - Boschpoort

Het blauwe kastje - Boschpoort

Sinds kort staat dit mooie doorgeefkastje bij de Aw Sjaol. Iedereen die dat wil, mag hier houdbare levensmiddelen in leggen.

Blauwe kastje is voor levensmiddelen en het grijze voor gebruiksvoorwerpen. Binnenkort worden ze verplaatst naar de Meutestraat waar ze overdekt staan.

Mensen die dit nodig hebben, kunnen deze producten gratis meenemen of ruilen voor iets wat zij zelf niet gebruiken. We gaan ervan uit dat dit initiatief op de juiste manier en zonder misbruik gesteund wordt. Laten we als Boschpoort een voorbeeld zijn van medeleven, betrokkenheid en ‘omzien naar elkaar’.

– Bewonerscommissie Boschpoort,
in samenwerking met SLBB