• Interview met Ledenraadslid

Interview met Ledenraadslid

Stel je eens voor:
Mijn naam is José Gennotte-Wolters.
Ik ben 73 jaar.

Hoe kom je bij Servaassleutel terecht?
Na het overlijden van mijn echtgenoot Leon Gennotte werd mij gevraagd zijn plaats als penningmeester in te nemen van de bewonerscommissie Boschpoort.

Dit heb ik graag gedaan. Samen met de andere leden van de bewonerscommissie zetten we ons voor 100% in voor de belangen van de huurders van Servatius in onze wijk.
Vanuit deze functie werd ik benaderd door de heer Sami Azizi of ik lid wilde worden van de Ledenraad van de Servaassleutel.

Ik had geen idee wat het inhield maar heb meteen toegezegd.

Wat doe je binnen servaassleutel?
In de Ledenraadvergadering van 11 december 2019 werd ik benoemd tot lid van de Ledenraad.
In het begin heb ik alleen geluisterd naar wat er besproken werd.
Ik vind de Servaassleutel een belangrijk orgaan, dat de belangen behartigt van de huurders van Servatius.
Als individuele huurder weet je vaak niet de weg te bewandelen die nodig is als er problemen zijn.

Wil je nog iets vertellen?
Het is fijn dat je dan een beroep kunt doen op de Servaassleutel. Ze hebben veel expertise in huis en kunnen je met raad en daad bijstaan.