Advies huurverhoging 2021

Ook dit jaar heeft Servaassleutel gebruik gemaakt van zijn adviesrecht en Servatius advies gegeven over de huurverhoging 2021. De minister heeft bepaald dat de huurverhoging voor sociale huur dit jaar 0% is. Servaassleutel heeft het advies gegeven ook voor niet sociale huur de huur in 2021 niet te verhogen.
Servatius heeft dit advies helaas niet overgenomen.

Uit ons advies:
In het niet-DAEB-segment wonen geen 'rijken'. Integendeel. Veelal gaat het om huurders met een bescheiden modaal inkomen, die vanwege de genoemde regelgeving geen toegang (meer) hebben tot het sociale segment en waarvoor in de meeste gevallen een koopwoning ook niet bereikbaar is. De grote zorg voor de betaalbaarheid van het wonen voor deze huurders wordt ook bevestigd in de onlangs door de huurdersorganisaties in Maastricht gehouden huurdersraadpleging.
Servaassleutel vindt derhalve dat ook de huren van niet-DAEB-segment eenmalig bevroren moeten worden (derhalve 0%) en dat deze huurders gelijkwaardig behandeld worden als de huurders in het sociale huursegment en ontzien moeten worden.